Có 1 kết quả:

sǎn dàn qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

shotgun