Có 1 kết quả:

sàn xīn jiě mèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to divert one's mind from boredom (idiom)