Có 1 kết quả:

sǎn hù

1/1

sǎn hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) individual (shareholder)
(2) the small investor