Có 1 kết quả:

sàn tān zi ㄙㄢˋ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to break up
(2) to disband