Có 1 kết quả:

sǎn wén

1/1

sǎn wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prose
(2) essay