Có 1 kết quả:

sǎn wén ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ

1/1

sǎn wén ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prose
(2) essay