Có 1 kết quả:

sǎn qǔ

1/1

sǎn qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

verse or song form from Yuan, Ming and Qing