Có 1 kết quả:

sàn jiāo

1/1

sàn jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defocus
(2) bokeh