Có 1 kết quả:

sàn rè

1/1

sàn rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to dissipate heat