Có 1 kết quả:

sǎn zhí

1/1

sǎn zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sinecure