Có 1 kết quả:

sǎn zhí ㄙㄢˇ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sinecure