Có 1 kết quả:

sǎn tuǐ kù

1/1

sǎn tuǐ kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loose-fitting pants
(2) Chinese-style pants