Có 1 kết quả:

sǎn jiàn

1/1

sǎn jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

seen periodically

Một số bài thơ có sử dụng