Có 1 kết quả:

sǎn jiàn

1/1

sǎn jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

seen periodically