Có 1 kết quả:

sǎn dàn

1/1

sǎn dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

free and unfettered

Một số bài thơ có sử dụng