Có 1 kết quả:

sǎn huà

1/1

sǎn huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

digression