Có 1 kết quả:

Dūn huáng shì

1/1

Dūn huáng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dunhuang county level city in Jiuquan 酒泉, Gansu