Có 1 kết quả:

jìng qián

1/1

jìng qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

devout