Có 1 kết quả:

jìng hè

1/1

jìng hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to offer one's congratulations (formal)