Có 1 kết quả:

shǔ bù zháo

1/1

shǔ bù zháo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 數不上|数不上[shu3 bu4 shang4]