Có 1 kết quả:

qiāo shān zhèn hǔ

1/1

qiāo shān zhèn hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a deliberate show of strength as a warning