Có 1 kết quả:

dí duì xìng

1/1

dí duì xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hostile
(2) hostility