Có 1 kết quả:

dí tàn

1/1

dí tàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

enemy spy