Có 1 kết quả:

dí jī

1/1

dí jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

enemy plane