Có 1 kết quả:

dí tè

1/1

dí tè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enemy (agents)
(2) (class) enemy