Có 1 kết quả:

dí zhèn

1/1

dí zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the enemy ranks