Có 1 kết quả:

fū tāng yào

1/1

fū tāng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to pay compensation for medical expenses