Có 1 kết quả:

fū tiē

1/1

fū tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to smear
(2) to apply glue or ointment to a surface