Có 1 kết quả:

xiào
Âm Pinyin: xiào
Unicode: U+6585
Tổng nét: 20
Bộ: pù 攴 (+16 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一一ノ丶ノ丶フ一一丶フフ丨一丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

xiào

phồn thể

Từ điển phổ thông

dạy cho, giác ngộ cho