Có 1 kết quả:

wén huà rè

1/1

wén huà rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cultural fever
(2) cultural craze