Có 1 kết quả:

Wén xiàn

1/1

Wén xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wen county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu