Có 2 kết quả:

Wén zōngwén zōng

1/2

Wén zōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wenzong Emperor, reign name of Yuan Dynasty emperor Tugh Temür (1304-1332), reigned 1328-1332

wén zōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sb whose calligraphy serves as a model