Có 1 kết quả:

wén shān huì hǎi ㄨㄣˊ ㄕㄢ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a mountain of paperwork and a sea of meetings (idiom)