Có 1 kết quả:

Wén shān qū

1/1

Wén shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wenshan district of Taipei City 臺北市|台北市[Tai2 bei3 shi4], Taiwan