Có 1 kết quả:

Wén shān Zhuàng zú Miáo zú zì zhì zhōu ㄨㄣˊ ㄕㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wenshan Zhuang and Miao autonomous prefecture in Yunnan 雲南|云南