Có 1 kết quả:

Wén shān xiàn ㄨㄣˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taipei Metro Wenshan Line (known as the Muzha Line 木柵線|木栅线[Mu4 zha4 xian4] prior to October 8, 2009)