Có 1 kết quả:

Wén chéng xiàn ㄨㄣˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wencheng county in Wenzhou 溫州|温州[Wen1 zhou1], Zhejiang