Có 1 kết quả:

wén dàn

1/1

wén dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pomelo