Có 1 kết quả:

wén dàn ㄨㄣˊ ㄉㄢˋ

1/1

wén dàn ㄨㄣˊ ㄉㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pomelo