Có 1 kết quả:

wén chāng yú

1/1

wén chāng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lancelet (Branchiostoma lanceolatum), a primitive fish