Có 1 kết quả:

wén wǔ hé yī ㄨㄣˊ ㄨˇ ㄏㄜˊ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

civilians and the military (working) hand in hand (idiom)