Có 1 kết quả:

wén wǔ bǎi guān ㄨㄣˊ ㄨˇ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

civil and military officials