Có 1 kết quả:

wén wǔ bǎi guān

1/1

wén wǔ bǎi guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

civil and military officials