Có 1 kết quả:

Wén shū Pú sà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness