Có 1 kết quả:

wén jiāng xué hǎi ㄨㄣˊ ㄐㄧㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

river of literacy, sea of learning (idiom); ars longa, vita brevis