Có 1 kết quả:

wén fǎ

1/1

wén fǎ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngữ pháp, văn phạm (ngôn ngữ)

Từ điển Trung-Anh

grammar

Một số bài thơ có sử dụng