Có 1 kết quả:

wén dú zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

red tape