Có 1 kết quả:

wén xiàn

1/1

wén xiàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

sách vở văn chương của một đời nào hay của một người hiền nào còn lại

Từ điển Trung-Anh

document

Một số bài thơ có sử dụng