Có 1 kết quả:

Wén dēng

1/1

Wén dēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wendeng county level city in Weihai 威海, Shandong