Có 1 kết quả:

Wén Zhǒng

1/1

Wén Zhǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wen Zhong (-467 BC), adviser to the state of Yue during Spring and Autumn period