Có 1 kết quả:

wén yuē ㄨㄣˊ ㄩㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) contract
(2) written agreement