Có 1 kết quả:

wén yuē

1/1

wén yuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contract
(2) written agreement