Có 1 kết quả:

Wén shèng qū ㄨㄣˊ ㄕㄥˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wensheng district of Liaoyang city 遼陽市|辽阳市[Liao2 yang2 shi4], Liaoning