Có 1 kết quả:

wén chén

1/1

wén chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

civilian court official (in former times)