Có 1 kết quả:

wén xuǎn

1/1

wén xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) compilation
(2) selected works

Một số bài thơ có sử dụng